Hướng dẫn mua online

Quý khách hàng mua online có thể đặt hàng trên web trực tiếp hoặc nhắn qua số Zalo theo số: 0938.374.702 hoặc 0968.475.863.

Nội dung gồm có:

  1. Văn phòng phẩm cần mua, số lượng cần mua
  2. Tên, số điện thoại & địa chỉ người nhận để VPP Van Thanh tiến hành giao hàng.
  3. Những lưu ý khác khách cần Note nếu có cho VPP Van Thanh.