Chính sách đổi trả

Chính sách đổi trả

Nếu lỗi phát sinh do quá trình chuẩn hàng văn phòng phẩm bên VPP VAN THANH không đúng hoặc sai mặt hàng thì VPP VAN THANH sẽ đổi trả hoặc thay thế không mất phí. Còn ngược lại do bên khách hàng đặt hàng sai thì khách hàng sẽ mất phí vận chuyển, đổi trả nếu có.
Quý khách khi nhận hàng vui lòng kiểm tra kỹ số lượng thùng hàng có đủ như tem hàng hay không? Thùng hàng còn nguyên đai, nguyên kiện không? Đối với chành xe có dấu hiệu làm thất thoát hàng hóa, VPP Van Thanh sẽ không chịu trách nhiệm cho việc thất thoát này và sẽ tiến hành giao hàng tại chành xe khác theo chỉ định của Quý khách